Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - Konkurs historyczny "Losy żołnierza..." -

Nawigacja

Konkurs historyczny "Losy żołnierza..."

XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Rok szkolny 2017/2018

XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  w roku szkolnym 2017–2018

Tradycja – nasza pamięć o przeszłości – to jeden z fundamentów naszej tożsamości. Kultywujemy ją w rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców
i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani – uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak, mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po świecie.

Zakończenie edycji Konkursu, którą rozpoczynamy we wrześniu 2017 roku, nastąpi w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a etap wojewódzki i ogólnopolski wpiszą się
w obchody tej bardzo ważnej dla nas rocznicy. Konkurs rozgrywany w roku szkolnym 2017–2018 nosi tytuł: O Niepodległość i granice Rzeczpospolitej w latach 1887–1922. Tematyka zamyka się w latach, z których:

Rok 1887 – to opublikowanie przez płk. Zygmunta Miłkowskiego (ps. Tomasz Teodor Jeż) broszury „Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym” oraz utworzenie z jego inicjatywy Ligi Polskiej i Skarbu Narodowego. Były to pierwsze po klęsce Powstania Styczniowego próby sformułowania nowej koncepcji walki o niepodległość Polski.

Rok 1922 – to ostateczne ukształtowanie granic odrodzonej II Rzeczpospolitej, przyłączenie Wileńszczyzny i części Górnego Śląska do Polski.

Między powyższymi datami zawierają się różnorodne formy organizowania się i działania społeczeństwa polskiego, jego walki o zachowanie ducha narodowego, przygotowania do walki o Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego w latach 1914–1921, który przywrócił Polskę Polakom, wyrąbał mieczem granice, a w 1920 roku uchronił Polskę i Europę przed sowieckim totalitaryzmem.

Mamy nadzieję, że sam udział w Konkursie będzie dla Wszystkich Uczniów wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy o jednym z najbardziej doniosłych w naszych dziejach okresów – ukoronowanego wybiciem się narodu na niepodległość, po półtorawiekowej niewoli. Zachęcamy zatem do udziału w Konkursie zarówno dotychczasowych uczestników jak również wszystkich tych, dla których będzie to nowe wyzwanie.

 

Ogólnopolski Koordynator Konkursu

Załączniki do strony

Metryczka

Data wytworzenia 26.09.2017
Data publikacji 26.09.2017
Data modyfikacji 26.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski
Osoba udostępniająca informację:
Zdzisław Młodziejewski
do góry