Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych - Konkursy przedmiotowe -

Nawigacja

Konkursy przedmiotowe

Projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych

Projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

w załączeniu projekty programów merytorycznych,

uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących zamieszczonych propozycji do dnia 4 lipca br.

na adres e-mail: kog@kuratorium.waw.pl

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

( Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz.125 ze zm.)  

konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu.

 

UWAGA

W załączeniu projekty programów merytorycznych.

Metryczka

Data publikacji 21.06.2018
Data modyfikacji 21.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski

Nawigacja

do góry