Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego O Liść Dębu - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego O Liść Dębu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock zapraszają do udziału w XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego O Liść Dębu.

Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 23 września 2017 r. nadeśle zestaw

pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają

tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej Książnicy Płockiej.

Metryczka

Data publikacji 24.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry