Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacyjno - edukacyjny projekt „Ważne lekcje” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacyjno - edukacyjny projekt „Ważne lekcje”

Społeczne Towarzystwo Oświatowe realizuje informacyjno - edukacyjny projekt „Ważne lekcje”, którego główną ideą jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych.

Projekt skierowany jest głównie do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, ale także do wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Głównym celem projektu jest zwiększeniu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie: zapobiegania agresji i przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież szkolną, w tym cyberprzemocy; profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych (picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków i innych substancji nielegalnych), oraz sieci Internet - w tym gier komputerowych i hazardu; zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej na temat prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków żywieniowych; przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez propagowanie aktywności fizycznej.

Projekt „Ważne lekcje” STO realizowany jest pod nadzorem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, finansowany jest ze środków publicznych otrzymanych w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W ramach projektu powstała internetowa platforma edukacyjna oraz cykl programów telewizyjnych WAŻNE LEKCJE dostępna na stronie internetowej: http://www.waznelekcje.pl/.

Metryczka

04.03.2015
Data publikacji 10.03.2015
Data modyfikacji 16.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry