Moje skróty
Data rozpoczęcia (dd-mm-yyyy)
Data zgłoszenia do MKO (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

4784
Data zgłoszenia do MKO Nazwa szkoły/placówki Miejscowość Nazwa Innowacji/eksperymentu O M P Data rozpoczęcia i zakończenia
30.03.2005 Szkoła Podstawowa w Czarnotrzewiu Baranowo Innowacja pedagogiczna dla szkół podstawowych funkcjonujących w ramach programu ,,Mała Szkoła” tak tak nie 01.09.2005
01.01.2020
30.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 Radom Rytm, muzyka i taniec – rytmika w szkolnej kulturze fizycznej tak nie nie 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 Radom Edukacja komunikacyjna z elementami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych jako przygotowanie dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i tak nie nie 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 Radom Rozszerzona edukacja plastyczna w nauczaniu zintegrowanym – klasy I –III tak nie nie 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa w Suliszce Wierzbica Wykorzystanie modeli matematycznych w procesie nauczania matematyki nie nie tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali Kowala I Ty możesz zostać literatem nie nie tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali Kowala Program metodyczny sekcji tenisa stołowego Szkolnego Klubu Sportowego nie tak nie 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali Kowala To mój dom, to moja ojczyzna nie nie tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa Zwoleń Mały Europejczyk nie nie tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa Zwoleń Mały artysta – Plastek nie nie tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 PP Nr 16 w Radomiu, Radom W krainie literek – bawimy się i czytamy tak nie tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczne Gimnazjum Nr 10 Radom Elementy literatury brytyjskiej i amerykańskiej na lekcjach j. angielskiego w gimnazjum nie tak nie 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczne Gimnazjum Nr 5 Radom Piłka siatkowa chłopców tak nie nie 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Wychowanie przez sztukę z elementami informatyki nie tak tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Klasa dwujęzyczna polsko-angielska z geografią świata tak tak tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Rozwój cech psychofizycznych dzieci w kl. I – III na podbudowie dyscyplin lekkoatletycznych nie tak tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Informatyka – chcę wiedzieć więcej nie nie tak 01.09.2005
30.06.2008
30.03.2005 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jedlni Letnisku Jedlnia Letnisko Rozwój uzdolnień kondycyjnych i koordynacyjnych w oparciu o rozszerzony program z zakresu piłki ręcznej w klasach I – III gimnazjum nie nie tak 01.09.2005
30.06.2008
28.03.2005 Publiczne Gimnazjum Nr 10 Radom Elementy realioznawcze i kulturoznawcze na lekcjach j. niemieckiego z wykorzystaniem technologii komputerowej i informatycznej tak nie tak 01.09.2005
30.06.2008
24.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym nie nie tak 01.09.2005
30.06.2008
24.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Radomskiej na lekcjach przyrody tak nie nie 01.09.2005
30.06.2008
24.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Wykorzystanie kalkulatorów naukowych w szkole podstawowej na lekcjach matematyki nie tak nie 01.09.2005
30.06.2008
24.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni - Letnisku Jedlnia Letnisko Edukacja zdrowotna w oparciu o Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Profilaktyki Chorób Układu Krążenia nie tak tak 01.09.2005
30.06.2008
22.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Szydłowiec Kształcenie kulturowe na lekcjach języka angielskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych nie tak nie 01.09.2005
30.06.2008
22.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Szydłowiec Kształcenie kulturowe na lekcjach języka niemieckiego z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych tak tak nie 01.09.2005
30.06.2008
21.03.2005 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 Radom „Mały Europejczyk” („A little European”) nie nie tak 01.09.2005
30.06.2007
17.03.2005 Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu Bieżuń Szkolenie obronne młodzieży nie nie tak 01.09.2005
30.04.2008
11.03.2005 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 Piaseczno Klasa matematyczno – ekonomiczna nie nie tak 01.09.2005
30.06.2008
31.08.2004 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 Piaseczno Klasa z warsztatami teatralnymi nie nie tak 01.09.2004
01.01.2020
31.08.2004 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 Piaseczno Klasa z warsztatami dziennikarskimi nie nie tak 01.09.2004
01.01.2020
28.03.2004 I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie Ciechanów Utworzenie klasy humanistyczno-dziennikarskiej nie nie tak 01.09.2004
01.01.2020
05.01.2004 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie Liceum Ogólnokształcące Winnica Przysposobienie wojskowe młodzieży szkolnej nie nie tak 01.09.2004
30.04.2010
26.03.2003 Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku II Liceum Ogólnokształcące Płońsk Rozszerzenie przedmiotu przysposobienie obronne o przysposobienie wojskowe nie nie tak 01.09.2003
01.01.2020
30.11.-0001 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie Siedlce Klasa mundurowa - z rozszerzonym programem wychowania fizycznego tak tak tak 01.09.2011
31.08.2014
do góry