Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

ZFK.3146.7.1.2019.PK    
                                                                                                                                                                                                                                            Warszawa, dn. 7 stycznia 2019 r.

 


Szanowni Państwo
Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 


                 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) przekazuję w załączeniu wzór rozliczenia rocznego udzielonej w 2018 r. dotacji celowej. Wypełnione rozliczenie proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP oraz, w wersji edytowalnej, na adres email patrycja.kupis@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.


W załączeniu przekazuję również informację udostępnioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczącą danych z Systemu Informacji Oświatowej o liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego według stanu na dzień 30 września 2018 r.

Dodatkowo, uprzejmie proszę o przekazanie wraz z rozliczeniem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia, wypełnionej tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

 


             Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
                         /-/
        Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.01.2019
Data modyfikacji 15.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kupis
do góry