Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w 2018 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w 2018 r.

ZFK.3146.5.1.2019.KS    
                                                                                                                                                                                                                                         Warszawa, dn. 7 stycznia 2019 r.

 


Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 


             W związku z koniecznością przygotowania sprawozdania z realizacji w 2018 r. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów prosimy o przesłanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2018 r. środków przekazanych do poszczególnych gmin województwa mazowieckiego oraz zaangażowanych środkach własnych przez samorządy na realizację pomocy materialnej.
Powyższe informacje proszę sporządzić zgodnie z załączoną tabelą i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, telefon kontaktowy 22 551 24 32 – Krystyna Stańczak.
Proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

             Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
                          /-/
        Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.01.2019
Data modyfikacji 15.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kupis
do góry