Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja środków z NPS IX-XII 2018 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Warszawa,  dn. 23 sierpnia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.5.1.2018.KS

Prezydenci, Burmistrzowie,
WójtowieUrzędów Miast i Gmin 
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2018 r. w stosunku do rzeczywistych potrzeb finansowych na realizacje ww. zadania. Informuję jednocześnie o konieczności uwzględnienia zapisów art. 121 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) przy realizacji ww. zadania w bieżącym roku tj.: uwzględnianiu wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie przy planowaniu udziału środków własnych. Przypominam, że 5% lub 10% udziału środków własnych obowiązuje pod warunkiem, że kwota stypendiów i zasiłków szkolnych przekazana uczniom w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej dotacji celowej danej gminie. Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.08.2018
Data modyfikacji 23.08.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry