Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prognoza liczby młodocianych pracowników na lata 2019-2022 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Prognoza liczby młodocianych pracowników na lata 2019-2022

05.06.2018

 Warszawa, dn. 05 czerwca 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3145.4.2018.KS.

Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem znak: DSKKZ-WKPE.4212.10.2018.DM z dnia 2 czerwca 2018 r. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie, w trybie pilnym, prognozy dotyczącej liczby młodocianych objętych nauką zawodu i przyuczeniem do wykonywania określonej pracy oraz wysokość środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w latach 2019 – 2022.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji według załączonej tabeli w nieprzekraczanym terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl, a następnie w wersji papierowej uzupełnione o niezbędne podpisy na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa.

W załączeniu:

1. Tabela – prognozowana liczba młodocianych w latach 2019 - 2022

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.06.2018
Data modyfikacji 05.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry