Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs MEN dotyczący tworzenia szkół ćwiczeń - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Konkurs MEN dotyczący tworzenia szkół ćwiczeń

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 - Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Głównym celem konkursu jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają tylko dwa projekty z każdego województwa.

W każdym województwie powstaną szkoły ćwiczeń, realizujące zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w kolejnych latach. Będą to modelowe placówki, pozwalające na dalszy rozwój szkół ćwiczeń, zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska edukacyjnego.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne będące organami prowadzącymi (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej: konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl lub bezpośrednio do opiekuna konkursu, Pani Małgorzaty Bombińskiej pod numerem tel.: 22 34 74 348.

Szczegółowe informacje na stronie: https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/wsparcie-tworzenia-sieci-szkol-cwiczen-szkoly-cwiczen/.

Metryczka

Data publikacji 08.05.2018
Data modyfikacji 09.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry