Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja pierwszej transzy dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Weryfikacja pierwszej transzy dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne

19.02.2018

Warszawa, 19 lutego 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
FKA.3146.3.2018.KS.


Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie Urzędów Miast i Gmin województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. stosunku do rzeczywistych potrzeb finansowych na realizacje ww. zadania.

Informuję jednocześnie o konieczności uwzględnienia zapisów art. 121 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) przy realizacji ww. zadania w bieżącym roku.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Załączniki:

1. Podział środków z Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń – czerwiec 2018 r.

2. Zweryfikowane zapotrzebowanie środków na stypendia i zasiłki szkolne (tabela do wypełnienia).

Metryczka

Data publikacji 19.02.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry