Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wnioski o dotację celową na podręczniki 2017 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Wnioski o dotację celową na podręczniki 2017 r.

Warszawa, dn. 26 kwietnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
FKA.3121.4.2017.PK

Szanowni Państwo
Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691) uprzejmie proszę o składanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na załącznikach nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia. Nadmieniam jednocześnie, że załącznik nr 5 stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W załączniku nr 5 należy wykazywać tylko tych uczniów, którzy będą korzystali z podręczników innych niż ogólne, natomiast uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale korzystający z ogólnych podręczników wykazywani są w załączniku nr 4, przy czym pamiętać należy, że wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego finansowani są z rozdziału 80150 klasyfikacji budżetowej niezależnie od tego, w którym załączniku są wykazani. 

Tegoroczne wnioski o udzielenie dotacji celowej, załącznik 4 i 5, nie zawierają części dotyczącej podziału wnioskowanej kwoty dotacji celowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dodatkowo do składanych wniosków proszę wypełnić i przesłać tabelę dotyczącą podziału wnioskowanych kwot dotacji celowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej w celu przekazania decyzji zwiększającej plan finansowy.

Wypełnione załączniki nr 4 i 5 oraz tabelę – klasyfikacja budżetowa dla wnioskowanych kwot dotacji celowej należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie w terminie do dnia 19 maja 2017 r. w wersji elektronicznej na adres dotacja.podreczniki@kuratorium.waw.pl, a następnie w wersji papierowej uzupełnione o niezbędne podpisy na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry