Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji podręcznikowej za 2016 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Rozliczenie dotacji podręcznikowej za 2016

logo MKO
Warszawa, dn. 23 marca 2017 r.
 
FKA.3122.10.2017.PK.

Szanowni Państwo
Marszałek województwa
mazowieckiego
Starostowie, Prezydenci
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o sporządzenie rozliczenia finansowego dotacji celowej udzielonej w 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z wykorzystaniem załączonej tabeli. Rozliczenie proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail fk@kuratorium.waw.pl, a następnie po uzupełnieniu podpisów przesłać pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2017 r.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Andrzej Sosnowski

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Piotrowska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry