Oferty Pracy w Kuratorium

Inspektor do spraw BHP


Kuratorium Oświaty w Warszawie
Mazowiecki Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor
do spraw BHP
W Wydziale Administracyjnym


Wymiar etatu: 1/4
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań związanych z ochroną przeciwpożarową zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
pozostałe wymagania niezbędne:
   •znajomość przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,
   •znajomość przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej.
wymagania dodatkowe
   •komunikatywność,
   •samodzielność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
   •życiorys i list motywacyjny
   •oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
   •kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
   •kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   •oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   •oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
   •kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Termin składania dokumentów:
  08-03-2010
Miejsce składania dokumentów:
    Kuratorium Oświaty
    Aleje Jerozolimskie 32
    00-024 Warszawa
      pok. 107


Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 551-24-00 wew. 1032 i 1031.
Tylko kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

2010.02.26
12:53

Urszula Kucharz

2010.02.26
13:01

Agnieszka Roman

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 90 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: