Aktualności

Przygotowanie szkół podstawowych do obniżenia wieku szkolnego


Z udziałem Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej 4 listopada w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowaniu szkół podstawowych do obniżenia wieku szkolnego. W konferencji uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.     

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas poinformowała, że sprawdzone zostały m.in. wszystkie placówki, które znalazły się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, MEN zareagowało również na zestawienie przygotowane przez Stowarzyszenie „Ratuj Maluchy'. Wskazano w nim na 178 szkół, co do których rodzice mieli jakieś zastrzeżenia. Kuratorzy oświaty skontrolowali wszystkie zidentyfikowane placówki (sześciu nie udało się zidentyfikować, gdyż ich opis był zbyt ogólny) i w 42 spośród nich wydano dyrektorowi szkoły lub organowi prowadzącemu zalecenia, wskazujące na poprawę konkretnych zastrzeżeń do 1 września 2014 r.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i rodzice z mazowieckich szkół opisanych w raporcie Stowarzyszenia „Ratuj Maluchy', którym zależy na rzetelnym przedstawieniu informacji o ich placówkach. Wśród zabierających głos podczas poniedziałkowej konferencji byli przedstawiciele rodziców warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 84, którzy podkreślili, że zapisane zarzuty są nieprawdziwe, jak choćby ten, że świetlica w szkole jest płatna. O tym, że szkoła jest w pełni przygotowana na przyjęcie sześciolatków zapewniała także jej dyrektor Zofia Rostek, wskazując, że młodsze dzieci uczą się w osobnym skrzydle szkoły, mają obniżone stoliki i dostosowane do ich wzrostu wyposażenie łazienek; jest osobna świetlica dla dzieci pięcio- i sześcioletnich, są kąciki zabaw i dwa place zabaw na zewnątrz, szkoła dysponuje tablicami interaktywnymi, mobilną pracownią przedmiotową z 25 notebookami. - Tego wszystkiego po prostu trzeba nie chcieć zobaczyć - mówiła dyrektor.

Opinie rodziców i dyrektorów szkół potwierdził Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty, odsyłając zainteresowanych do ustaleń zawartych raporcie Kuratorium na temat realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie w województwie mazowieckim w latach szkolnych 2008/2009 – 2012/2013.  

Więcej informacji na temat konferencji na stronie MEN.

 


Raport Kuratorium - omówienie

Odpowiednie wyposażanie szkół i przygotowanie pedagogiczne nauczycieli, coraz mniej zatłoczone klasy – to główne wnioski raportu Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W całym województwie odsetek dzieci sześcioletnich w pierwszych klasach wzrósł z 1,3 % w roku szkolnym 2008/09 do 23 % w roku szkolnym 2012/13. Największy odsetek dzieci sześcioletnich uczęszczających do szkół odnotowano w Warszawie i powiatach okołowarszawskich - ponad 27 % w minionym roku szkolnym.


Poprawa infrastruktury szkolnej to ważny element przystosowania szkół do przyjęcia najmłodszych uczniów.

Z deklaracji organów prowadzących wynika, że zdecydowana większość szkół dysponuje salą lekcyjną dostosowaną do potrzeb dzieci 6 – letnich zgodnie z zalecanymi warunkami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 97% szkół posiada sale lekcyjne składające się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej, wyposażone w pomoce do zajęć, sprzęt audiowizualny, gry i zabawki dydaktyczne.

W roku szkolnym 2012/2013 - 75% szkół dysponowało wyodrębnioną świetlicą (lub częścią świetlicy) dostosowaną do potrzeb dzieci 6 – letnich, pomimo braku obowiązku w tym zakresie. Zgodnie z deklaracją organów prowadzących 78% szkół województwa mazowieckiego dysponuje placem zabaw dostosowanym do potrzeb dzieci 6-letnich.


W regionie warszawskim (Warszawa i powiaty okołowarszawskie) według przekazanych przez samorządy informacji wszystkie badane szkoły podstawowe mają sale dostosowane do potrzeb sześciolatków, składają się one z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. Zgodnie z deklaracjami organów prowadzących z rejonu warszawskiego, 90% szkół ma też odpowiednie place zabaw,  i aż 84 % szkół wyodrębnioną dla 6-latków świetlicę (lub jej część), pomimo braku obowiązku w tym zakresie.

W latach 2009-2013 mazowieckie szkoły otrzymały ok. 54 mln zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. W stolicy i okolicach 251 szkołom podstawowym przekazano ok. 20 mln zł na budowę lub modernizację placów zabaw, a 564 szkoły otrzymały łącznie ok. 5,5 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych.  Wzrasta liczba szkół z pierwszymi klasami do 25 uczniów.  Na Mazowszu w roku szkolnym 2012/13 szkół z takimi klasami było 1516, w regionie warszawskim 595. Zdecydowani mniej było klas, w których uczyło się więcej niż 25 uczniów (na Mazowszu 137, w regionie warszawskim 79).  Na Mazowszu zwiększa się również liczba klas jednorocznikowych (tzn. tylko z dziećmi sześcioletnimi) – z 34 w roku szkolnym 2008/9 do 267 w 2012/2013. Wciąż jednak przeważają klasy z dziećmi sześcio- i siedmioletnimi. W roku 2012/13 było ich 1595. 

 

Wszyscy nauczyciele pracujący w pierwszych klasach mają kwalifikacje odpowiednie do pracy z sześciolatkami. Ponadto, placówki doskonalenia zawodowego od 2009 roku przeszkoliły w zakresie umiejętności pracy z dziećmi sześcioletnimi ponad 30 tys. nauczycieli na całym Mazowszu, w tym ok. 8 tys. w regionie warszawskim. Szkolenia dotyczyły różnych aspektów pracy z dzieckiem (m.in. diagnozy gotowości szkolnej dzieci, nauki przez zabawę, zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu). W wielu przypadkach nauczyciele brali udział w kilku szkoleniach.
 

W latach 2009-2013 (do połowy roku) Kuratorium Oświaty w Warszawie otrzymało 157 zgłoszeń związanych z realizacją obowiązku szkolnego przez sześciolatki. Dotyczyły one m.in. warunków lokalowych (np. brak miejsca do zabawy), zbyt dużej liczebności klas, sposobu realizacji zajęć z dziećmi. Zwracano też uwagę na obciążenie dzieci pracą domową oraz pomocy przy niektórych czynnościach, np. w łazience, czy w szatni. Odsetek zgłoszonych spraw w tym zakresie w odniesieniu do liczby dzieci sześcioletnich w pierwszych klasach nie przekroczył w żadnym roku szkolnym pół procenta (0,26%).

 
Treść raportu na temat realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie w województwie mazowieckim w latach szkolnych 2008/2009 – 2012/2013.
 

2013.11.05
19:53

Andrzej Kulmatycki

2013.11.08
13:00

Marcin Szmulik

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 91 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: