System Informacji Oświatowej

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej


Warszawa, 08 października 2012 r.
ZIN.534.8.2012.MS

Dyrektorzy

Szkół i Placówek Oświatowych

województwa mazowieckiego


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje iż, 30 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139 poz. 814, z późn. zm.). Określa ona zasady działania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej (SIO). W ustawie przewidziano, że system będzie uruchamiany etapami.

W okresie od maja do lipca br. zrealizowano ETAP I — uzyskiwanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO przez ministrów, kuratorów oświaty, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków województw oraz wybranych pracowników kierowanych przez nich jednostek.

Obecnie od 1 sierpnia do 31 października realizowany jest ETAP II — przekazywanie danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrów prowadzących szkoły.

Kolejne etapy wdrażania to:
Od października do grudnia 2012 roku: ETAP III — uzyskiwanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO przez dyrektorów i wskazanych pracowników szkół i placówek oświatowych.
Od stycznia do 9 kwietnia 2013 roku: ETAP IV — wypełnianie lokalnych baz danych SIO przez szkoły i placówki oświatowe w celu przekazania tych danych do bazy danych SIO, do 9 kwietnia 2013 roku, według stanu na 31 marca 2013 roku.

Realizacja etapów III i IV rozpoczyna się już wkrótce. W tym czasie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą przygotowywać się do pracy z aplikacją zmodernizowanego SIO. W związku z tym w ramach realizowanego przez Centrum Informatyczne Edukacji projektu systemowego POKL pod nazwą „Wdrożenie zmodernizowanej wersji systemu informacji oświatowej” (priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, podziałanie 3.1.1. Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty) przygotowano szereg działań wspierających przyszłych użytkowników zmodernizowanego systemu:
  • dedykowany portal: www.sio.men.gov.pl, zawierający aktualne informacje dotyczące projektu, terminów wynikających z jego realizacji, a także pomoc w postaci instrukcji obsługi programu, komentarzy merytorycznych, materiałów dla użytkowników itp.,
  • pomoc telefoniczną dla użytkowników SIO pod numerem infolinii 22 10 10 966,
  • adres e-mail: modernizacja.sio@cie.men.gov.pl, gdzie właściwi merytorycznie pracownicy odpowiedzą na zadane przez Państwa pytania,
  • warsztaty e-learning,
  • bezpłatne spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, które odbędą się w dniach 15-25 października 2012 roku (rejestracja na www.sio.men.gov.pl) — serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału.

Z poważaniem
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Mariusz Dobijański
Mazowiecki Kurator Oświaty

2012.10.08
14:16

Marcin Snopczyński

2013.07.10
10:46

Marcin Snopczyński

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 86 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: