Aktualności

Badanie jakości i efektywności edukacji


W ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” 31 sierpnia w Kuratorium Oświaty w Warszawie (o godz. 10.00 - dla szkół objętych pilotażem i o godz. 12.00 - dla szkół biorących udział w badaniu właściwym, w sali 109 na I piętrze) odbędzie się spotkanie z wytypowanymi szkołami z Mazowsza, biorącymi udział w badaniu.


Projekt będzie prowadzony przez pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania skupią się na funkcjonowaniu w praktyce szkolnej nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka polskiego na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) oraz rozwijaniu narzędzi wspierających wdrażanie podstawy programowej.


Badaniem objętych zostanie pięć województw: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie – w sumie  około 60 szkół, w tym ok. 5000 uczniów, 5000 rodziców, 200 polonistów, 60 dyrektorów szkół, 60 szkolnych bibliotekarzy. Projekt będzie trwał ponad dwa i pół roku do lutego 2015 r.


Działania te są współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.1- Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie, Poddziałanie 3.1.1- Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stornie http://www.kul.pl/informacje-o-projekcie,art_37794.html

2012.08.17
09:29

Andrzej Kulmatycki

2012.08.31
11:50

Magdalena Deluga

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 88 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: