Nagrody i odznaczenia

Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej


Warszawa, 11 stycznia 2011 r.
KO.BKO.CA.1144-1/11
 
 
 
 
 
INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
 
Rodzaj odznaczenia
Termin składania wniosków
Podstawa prawna
 
MEDAL
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
 
 
Do 18 lutego 2011 r.
 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073 ze zm.).
 
Informacje dotyczące wypełniania wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej:
-        wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach;
-        całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce – ściśle według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073 ze zm.);
-        do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism;
-        druk wniosku zamieszczony jest w dokumencie: „wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej”;
-        dodatkowe wskazówki dot. sposobu wypełniania wniosku zamieszczone są w dokumencie: „wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej” i zaznaczone zostały kolorem niebieskim
-        zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia, Medal może być nadawany pośmiertnie (Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 392).
 
UWAGA:
Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej NIE załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.
 
Wszystkie składane wnioski o Medal Komisji Edukacji Narodowej powinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej.
 
Dodatkowe informacje na temat Medali Komisji Edukacji Narodowej można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, tel. (22) 551-24-00, wew. 6104.
 
 
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
mgr inż. Karol Semik

2011.01.12
10:03

Andzelika Czarnogorska

2012.01.05
09:12

Marcin Szmulik

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 86 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: