Aktualności

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


KO.WKS.I..BD.440-75/10

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych ogłoszone zostało 7 czerwca 2010 r. w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 97, poz. 624 i wchodzi
w życie 15 czerwca 2010 r.
Zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 ww. rozporządzenia przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych.
Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko
ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
Zwracam uwagę na § 28 cytowanego rozporządzenia z którego wynika, że w roku szkolnym 2009/2010 informację wydaje się rodzicom dziecka do dnia 15 czerwca 2010 r.
W związku z powyższym, proszę o zastosowanie się do wymagań wskazanego aktu prawnego, ze zwróceniem uwagi
na wzór druku nr 70 zamieszczonego w załączniku „Wzory świadectw nr 4”.

2010.06.10
12:05

Violetta Pulwarska

2010.06.10
12:07

Anna Molka

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 91 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: