Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Monitorowanie -

Nawigacja

Monitorowanie

Strona znajduje się w archiwum.

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Warszawa, 16  stycznia 2018 r.

 

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszych informacji, uprzejmie przypominam, że 2 stycznia 2018 r. rozpoczęło się monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. Monitorowaniem objętych jest 100% publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych.

Monitorowanie będzie trwało do 31 stycznia 2018 r.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.

Po zalogowaniu widoczne są dwa arkusze:

85-Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach,

86-Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dyrektorzy zespołów szkół wypełniają osobne arkusze ankiet dla każdego typu szkoły w zespole.

Dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne wypełniają obie ankiety: 85 i 86.

Dyrektorzy szkół z oddziałami dotychczasowych gimnazjów wypełniają jedną ankietę – 85.

Proszę o wybór odpowiedniego arkusza.

W załączeniu przekazuję Państwu informacje dotyczące wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
                      / -/
     Aurelia Michałowska

                                                                 

Metryczka

Data publikacji 01.02.2018
Data modyfikacji 05.02.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry