Moje skróty

Nadzór pedagogiczny

O nadzorze

 

O Nadzorze

Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) nadzór pedagogiczny polega na:
  • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;
  • analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
  • udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270).
 

Metryczka

Data publikacji 19.02.2015
Data modyfikacji 21.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
JSK Internet
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
do góry