Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Weszło w życie opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Rozporządzenie określa między innymi:

1)      wzór oferty realizacji zadania publicznego; 

2)      ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego; 

3)      wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego; 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

 
 
 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2016
Data modyfikacji 19.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry