Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Jak uzyskać – karta informacyjna -

Nawigacja

Jak uzyskać – karta informacyjna

ZASADY UDZIELANIA PATRONATU LUB REKOMENDACJI PRZEZ
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

Udzielenie patronatu lub rekomendacji przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej nr BKO.031.20.2018.AM.
 
Podmiot ubiegający się o uzyskanie patronatu lub rekomendacji powinien zapoznać się z zasadami (patrz: karta informacyjna) i złożyć do Kuratorium Oświaty w Warszawie wypełniony wniosek.
 
Patronat i rekomendacja stanowią pozafinansową formę współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Objęcie patronatem/rekomendacją konkursu (zawodów, turnieju) nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia na listę tzw. konkursów kuratoryjnych realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r., Nr 13 poz. 125 ze zm.).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 25.10.2009
Data modyfikacji 21.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry