Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

II Mazowiecki Wicekurator Oświaty - Kierownictwo -

Nawigacja

II Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Andrzej Sosnowski

Andrzej Sosnowski do momentu powołania na stanowisko Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty był nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno- Gastronomicznych nr 1 w Warszawie (należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarskich i Turystycznych) oraz nauczycielem języka polskiego i języka angielskiego w Gimnazjum Wyspa JP2 na warszawskim Targówku.

Ma za sobą kilkunastoletnie doświadczenie w pracy nauczyciela w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole zawodowej oraz szkole policealnej. Zaangażowany w prace na rzecz warszawskiej oświaty: koordynator polsko- niemieckiej wymiany młodzieży „Warszawa- Berlin- dwie stolice, różni ludzie, te same cele” , programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus +; odznaczony Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Publikował na łamach uniwersyteckich pism pedagogicznych.

Jest absolwentem polonistyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach- kierunek filologia angielska. Ukończył kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej oraz studia w Szkole Głównej Handlowej z public relations i komunikowania strategicznego w firmach.

Posiada kwalifikacje w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych: hotelarstwa i turystyki, kadr i płac.  Jest nauczycielem mianowanym. Zawodowo interesuje się budowaniem wizerunku, teorią i architekturą komunikacji.

Prywatnie jest miłośnikiem kultury Armenii, najstarszego chrześcijańskiego kraju oraz teatru klasycznego. Uwielbia twórczość Williama Szekspira oraz Juliusza Słowackiego. 

Metryczka

Data publikacji 02.01.2017
Data modyfikacji 03.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Sosnowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry