Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - spotkania styczniowe. - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Płock:Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - spotkania styczniowe.

21.01.2019

Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizowała spotkania w „rejonach wizytacyjnych” dla dyrektorów, nauczycieli/specjalistów wszystkich typów szkół< i placówek oraz przedstawicieli organów prowadzących z zakresu Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według następującego harmonogramu:

  • 8 stycznia 2019 r. /dla powiatu sierpeckiego/ w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach;
  • 10 stycznia 2019 r. /dla powiatu gostynińskiego/ w Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie;
  • 14 stycznia 2019 r. /dla Miasta Płocka/ w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku;
  • 17 stycznia 2019 r. /dla powiatu płockiego/ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sikorzu.

Podczas spotkań przedstawiono:

  • wyniki nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie udzielania w  szkołach/placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (kontrole planowe i nieprzewidziane w planie MKO);
  • informację Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącą zgłaszanych problemów w obszarze praw dziecka;
  • przepisy prawa oświatowego w zakresie wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • „Konstruowanie IPET-u – praktyczne rozwiązania – od diagnozy do zaleceń;
  • informację z Raportu Rzecznika Praw Dziecka dotyczącą uczniów klas siódmych.

Metryczka

Data publikacji 21.01.2019
Data modyfikacji 22.01.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Stasiak
do góry