Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

17.09.2018

W dniu 11 września 2018 r. o godzinie 1200 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Akty nadania nauczycielom wręczył Pan Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół i placówek z terenu działania Delegatury w Płocku.
 
Uroczystość uświetnił chór Małachowianki „Minstrel”, który od 26 lat śpiewa pod kierunkiem Pana Sławomira Gałczyńskiego. W związku z trwającymi obchodami 100-lecia Niepodległości oprawę muzyczną stanowiły radosne pieśni patriotyczne. Chór wykonał następujące utwory: „Serce w plecaku”, „Maki, „Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko, wojenko”.
 
W tym roku awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego otrzymało ogółem 122 nauczycieli ze szkół i placówek z terenu działania Delegatury w Płocku.
Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi mianowanemu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Metryczka

Data publikacji 17.09.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Politowska
do góry