Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiany w zakresie oceniania pracy nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrołęka:Zmiany w zakresie oceniania pracy nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek

27.07.2018

Szanowni Państwo,
Nauczyciele i Dyrektorzy wszystkich typów  szkół / placówek

serdecznie zapraszamy na konferencję

Zmiany w zakresie oceniania pracy nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek  

Konferencja przygotowywana jest we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Termin: 21 sierpnia  2018 r. w godz. 11.00-12.45

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (duża aula), ul. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka

  • 10:30-10:55 - Rejestracja uczestników
  • 11:00-11:10 - Otwarcie konferencji: Pan Michał Giers, p.o. Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie
  • 11:10-12:30 - Ocena pracy nauczyciela, ocena pracy dyrektora szkoły w związku ze zmianami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego: Pani Krystyna Kiełczewska-Iwaniuk starszy wizytator  Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie
  • 12.30-12.45 – Sprawy różne związane z funkcjonowaniem szkół i placówek w nowym roku szkolnym 2018/2019: Pan Michał Giers, p.o. Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie.

zapraszamy do zapisu drogą elektroniczną: http://kuratorium.waw.pl/DOS_konferencja_21_08_2018

 

Metryczka

Data publikacji 27.07.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Kiełczewska-Iwaniuk
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Ciak
do góry