Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja 23 sierpnia 2018 r. - ocena pracy nauczyciela/dyrektora - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Ciechanów:Konferencja 23 sierpnia 2018 r. - ocena pracy nauczyciela/dyrektora

29.06.2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy wszystkich typów  szkół / placówek

serdecznie zapraszamy na konferencję

OCENA PRACY NAUCZYCIELA

Celem konferencji jest zapoznanie dyrektorów szkół i placówek ze zmianami oceniania pracy nauczycieli.

 

Termin: 23 sierpnia  2018 r. w godz. 10.00-13.00

Miejsce konferencji: Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie
Ciechanów, 
ul. H. Sienkiewicza 33

Program:

10.00-10.20

Powitanie zaproszonych gości, dyrektorów szkół/ placówek
Jacek Zawiśliński,  Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie
Bożena Świderska, kierownik MSCDN Wydział w Ciechanowie

10.20-11.20

Ocena pracy nauczyciela w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego 
Janina Janosz, konsultant MSCDN Wydział w Ciechanowie

11.20-11.50

Ocena pracy dyrektora szkoły 
Jolanta Jasińska, Zastępca Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie

11.50 -12.30

Pytania, dyskusja:
Jolanta Jasińska, Zastępca Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie
Janina Janosz, konsultant MSCDN Wydział w Ciechanowie

12.30 – 13.00

Kawa, rozmowy w kuluarach

Zapraszamy do rejestracji: www.ciechanow.mscdn.pl

W przypadku większego zainteresowania tematem zaproponujemy Państwu dodatkowy termin.     

Organizatorzy:

Delegatura w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie
i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Wydział w Ciechanowie

Metryczka

Data publikacji 29.06.2018
Data modyfikacji 29.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Jasińska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Tyburski
do góry