Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

VI Piknik Zdrowia - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Radom:VI Piknik Zdrowia

14.06.2018

Mazowieckie Dni Zdrowia wpisują się w działania profilaktyczne. Przygotowane spotkania, materiały, atrakcje przyczyniły się, do poszerzenia wiedzy i pozwoliły na miłe oraz zdrowe spędzenie czasu. W dniu 9 czerwca 2018 roku podczas Pikniku można było odwiedzić stoisko Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, porozmawiać z pracownikami, m. in. nt. idei szkół promujących zdrowie, rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz otrzymać ulotki dotyczące:

  • Szkół promujących zdrowie: Program Szkoła Promująca Zdrowie.
  • Zdrowia w przepisach prawa: Edukacja dla zdrowia. Promocja zdrowego stylu życia
    w świetle przepisów prawa.
  • Bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży: Wypoczywajmy bezpiecznie.
    O czym warto wiedzieć.
  • Procedur obowiązujących w szkole: Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole.

Dodatkową atrakcją była możliwość poczęstowania się smakołykami przygotowanymi przez uczniów Zespołu Szkół w Goździe i obejrzeć ich występy artystyczne.

Metryczka

Data publikacji 14.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Błędowski
do góry