Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy. - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Radom:Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy.

06.06.2018

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Placówce Terenowej w Radomiu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzony został etap rejonowy Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się dwoje dzieci z terenu Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie. W pierwszej grupie wiekowej (klasy 0 – 3) pierwsze miejsce zdobył Maciej Barszcz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie, a w drugiej grupie wiekowej (klasy 4 -7) pierwsze miejsce zajął Karol Bugajczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie.

 

Metryczka

Data publikacji 06.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Błędowski
do góry