Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o konferencji „Wychowanie ku wartościom jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły” - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o konferencji „Wychowanie ku wartościom jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły”

18.05.2018

W dniu 16 maja 2018 r., w Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja „Wychowanie ku wartościom jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły”  związana z obchodami „Roku dla Niepodległej”.

Adresatami konferencji byli Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele, Wychowawcy,  z terenu działania Delegatury w Ciechanowie.

Organizatorem przedsięwzięcia był Mazowiecki Kurator Oświaty.

Tematyka konferencji poświęcona była podkreśleniu znaczenia i roli uniwersalnych i najważniejszych wartości, wychowania w duchu umiłowania ojczyzny. Prelegentem podczas konferencji był Pan Krzysztof Kacprzak -  dr nauk humanistycznych.

W drugiej części konferencji szkoły zaprezentowały efekty pracy wychowawczej w zakresie kształtowania postaw dzieci i młodzieży w świetle realizowanych projektów edukacyjnych oraz funkcji patrona szkoły w przekazywaniu wartości w procesie wychowania:

  • Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku,
  • Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Interesujące prezentacje multimedialne zostały ubogacone żywym słowem, muzyką, światłem i tańcem.

Metryczka

Data publikacji 18.05.2018
Data modyfikacji 18.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Malinowska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Tyburski
do góry