Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

I szkoleniowo-naukowa konferencja, pod nazwą „Opieka, wychowanie, edukacja osób z niepełnosprawnością – nowoczesność i doświadczenie” - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Płock:I szkoleniowo-naukowa konferencja, pod nazwą „Opieka, wychowanie, edukacja osób z niepełnosprawnością – nowoczesność i doświadczenie”

16.05.2018

W dniach 9-10 maja 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku oraz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku odbyła się I szkoleniowo-naukowa konferencja, pod nazwą „Opieka, wychowanie, edukacja osób z niepełnosprawnością – nowoczesność i doświadczenie”, organizowana przy współudziale Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zamysł konferencji zrodził się w związku z dniem 5 maja, który został ustanowiony Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Tematyka konferencji miała na celu podkreślenie istoty znaczenia wieloaspektowej pomocy wobec osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technik oddziaływań oraz sprzętów pomocnych w funkcjonowaniu. Konferencja miała także zainspirować do podjęcia wielostronnych działań podnoszących jakość życia osoby z niepełnosprawnością, przyczyniając się tym samym, do jej adaptacji w społeczeństwie. Konferencję rozpoczął Pan Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. Uroczystość uświetniły wystąpienia zaproszonych gości. Wśród licznie przybyłych prelegentów, głos zabrał m.in. Pan Tomasz Gorczyca Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Płocka, Pani Małgorzata Miksza Prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Pani dr Liliana Tomaszewska Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku i Pani dr Elżbieta Pędraszewska–Iskrzak nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku. Podczas konferencji łączono się za pośrednictwem Skyp’a z rodzicem dziecka z porażeniem mózgowym dziecięcym, a także poproszono o zabranie głosu rodzica wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku. Pierwszy dzień konferencji oficjalnie zamknęła Pani Dorota Skrzypek I Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 Pan Robert Kowalski. Drugi dzień konferencji zaplanowany został w formie warsztatów. Zainteresowane osoby, logując się drogą internetową, wybierały tematykę zajęć, które odbywały się w obydwu placówkach jednocześnie. Konferencja cieszyła się dużą popularnością, uczestniczyło w niej ponad 130 zarejestrowanych osób.

Metryczka

Data publikacji 16.05.2018
Data modyfikacji 16.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Zalech
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Stasiak
do góry