Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narada dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego. - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Płock:Narada dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.

08.05.2018

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej odbyła się narada dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.

Tematyka spotkania obejmowała uregulowania prawne dotyczące nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela kontraktowanego, mianowanego i dyplomowanego ujęte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

W naradzie wzięło udział ponad 200 nauczycieli z terenu działania Delegatury w Płocku zainteresowanych nowymi uregulowaniami prawnymi w powyższym zakresie.

Metryczka

Data publikacji 08.05.2018
Data modyfikacji 08.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Rygalski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Stasiak
do góry