Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Radom:Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

02.01.2018

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków oraz wzory wniosków zamieszczone zostały na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie – www.kuratorium.waw.pl; zakładka: dla nauczycieli – nagrody i odznaczenia.

Ponadto przypominam, że wszystkie przekazane przez Państwa wnioski o nadanie orderów i odznaczeń powinny spełniać wymogi formalne, a uzasadnienia we wnioskach powinny prezentować konkretne wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

 

Metryczka

Data publikacji 02.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Błędowski
do góry