Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Siedlce:Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

08.12.2017

Stypendium, wręczane od 1997, jest formą nagradzania i wspierania rozwoju uczniów szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy otrzymali promocje z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Uroczystość zaszczycili swoja obecnością goście:

Pani Helena Nowak reprezentująca Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego,

Pan Marek Renik - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Siedlcach,

Ksiądz Marcin Olek - wizytator diecezjalny Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

Pan Michał Okniński – Wicestarosta Siedlecki

Pan Sławomir Kurpiewski – naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Siedlce

Pan Leszek Szyc – Kierownik Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – administracyjnego w Siedlcach

Pani Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach

Prof. Mirosław Minkina – prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach

Pani Grażyna Sobiczewska – kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach

W bieżącym roku szkolnym dyplomy z rąk Pani Doroty Skrzypek Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pana Mara Renika Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach oraz Pana Adama Skupa Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie odbierało 41 uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie Delegatury w Siedlcach:

powiat garwoliński – 10 stypendystów,

powiat łosicki - 3 stypendystów,

powiat siedlecki - 14 stypendystów,

powiat sokołowski - 6 stypendystów,

powiat węgrowski - 8 stypendystów.

To niecodzienne wydarzenie uświetniła swoim występem grupa wokalno- instrumentalna działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Metryczka

Data publikacji 08.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Jankowska
do góry