Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja naukowa „Przeciwdziałanie przestępczości dopalaczy i innych środków psychoaktywnych” - Informacje regionalne delegatur -

Nawigacja

Informacje regionalne delegatur

Strona znajduje się w archiwum.

Płock:Konferencja naukowa „Przeciwdziałanie przestępczości dopalaczy i innych środków psychoaktywnych”

30.11.2017

W dniu 8 listopada 2017 roku odbyła się konferencja naukowa „Przeciwdziałanie przestępczości dopalaczy i innych środków psychoaktywnych”, zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Konferencja zorganizowana została w ramach kampanii profilaktycznej „Dopalacze, narkotyki – nie tędy droga!”.

          Spotkanie skierowane było do dyrektorów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli koordynujących sprawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracujących w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych, gimnazjach i szkołach podstawowych.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Pani Podinspektor Agnieszka Guza przedstawiła referat – „Wyzwania i dylematy – nowe substancje psychoaktywne”. Następnie prezentacji Edukacyjnej walizki narkotykowej dokonała funkcjonariuszka Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, Pani Sierżant Sztabowy Ewa Jaworska. „Najczęściej wykrywane substancje psychoaktywne w badaniach laboratoryjnych” to tytuł wystąpienia Pani Zdzisławy Hasa – Kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. Pani Marzena Brzózka, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Płocku zapoznała uczestników konferencji z kolejnymi działaniami w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. O sposobie terapii osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych opowiedział zgromadzonym gościom terapeuta i Kierownik Monaru w Płocku, Pan Janusz Krajewski, a Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku, sędzia Małgorzata Zdanowicz, wygłosiła referat „Regulacje prawne dotyczące postepowania w sprawach nieletnich, w szczególności w kwestii kontaktu ze środkami psychoaktywnymi”. Na zakończenie konferencji głos zabrał szkolny koordynator szkoły promującej zdrowie – Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku – Pani Maria Kuźniewska, która podzieliła się dobrymi praktykami i działaniami w zakresie zdrowia i jego promocji.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli skosztować zdrowej żywności. Kramy z produktami owocowo-warzywnymi i nie tylko, upiększały hall Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku, w której odbyło się spotkanie naukowe. Szkoły, które zaprezentowały swoje wyroby należą do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, m.in.:

  • Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie – certyfikat krajowy,
  • Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie – certyfikat wojewódzki,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku – certyfikat wojewódzki,
  • Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku – certyfikat wojewódzki,
  • Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku – certyfikat wojewódzki,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu – szkoła wpisana na listę sieci szkół kandydujących,
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku – szkoła wpisana na listę sieci szkół kandydujących.

Metryczka

Data publikacji 30.11.2017
Data modyfikacji 22.08.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Brzózka
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Politowska
do góry