Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w województwie mazowieckim - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w województwie mazowieckim

Warszawa, dn. 04 czerwca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.9.2019.MW

Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół, Placówek 
Nauczyciele, Wychowawcy

 

Szanowni Państwo,

niebawem zakończy się kolejny rok szkolny i rozpoczną się wyczekiwane przez uczniów wakacje – czas zwiększonej aktywności i swobody. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży, sprzyjająca pogoda i dłuższe dni, to nie tylko doskonała okazja do zabaw na świeżym powietrzu i nad wodą, ale również czas niebezpiecznych pomysłów i często nieprzewidzianych sytuacji.

Proszę Państwa, aby w ostatnich tygodniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom zasady bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym, wypoczynku nad wodą, w górach, w kraju i za granicą. W trakcie zajęć ważne jest, aby zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. 

Proszę również o zapewnienie pozostającym dzieciom w miejscu ich zamieszkania profesjonalnej opieki, atrakcyjnej oferty zajęć świetlicowych, sportowych, rekreacyjnych stosownych do wieku i ich zainteresowań oraz ciepłego posiłku. Jednocześnie przypominam, że dyrektorzy szkół i placówek są odpowiedzialni za organizację bezpiecznych warunków przebywania dzieci i młodzieży na terenie przyszkolnych obiektów sportowych, również podczas wakacji.

Zachęcam do nawiązania współpracy z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną, aby przedstawiciele tych służb mogli podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

Z okazji zbliżających się wakacji życzę wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Administracji, Obsługi przedszkoli, szkół i placówek oraz Uczniom ciepłych i słonecznych dni, radosnych przeżyć oraz szczęśliwego i bezpiecznego powrotu.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.06.2019
Data modyfikacji 04.06.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry