Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - Aktualności -

Nawigacja

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rada Ministrów przyjęła dziś, 5 lutego br., projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Organy prowadzące szkoły muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do wojewody w terminie do 30 kwietnia br.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

2) wsparcie w zakresie adaptacji, poprawy standardów i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Ile wynosi dofinansowanie?

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub stworzenie nowych stołówek;
  • 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Więcej informacji dotyczących Programu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nabór wniosków na 2019 r.

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.02.2019
Data modyfikacji 21.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry