Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Otwarte konkursy ofert Ministra Edukacji Narodowej - Aktualności -

Nawigacja

Otwarte konkursy ofert Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił dwa otwarte konkursy ofert w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą.

1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019.

Termin składania ofert: 14 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl

 

2. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020.

Termin składania ofert: 18 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 15.11.2018
Data modyfikacji 16.11.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry