Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Minister Edukacji Narodowej - działania edukacyjne związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości - Aktualności -

Nawigacja

List Minister Edukacji Narodowej - działania edukacyjne związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

W liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej zachęca do inicjowania działań służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski. Swoją prośbę skierowała także do nauczycieli szkół i placówek polonijnych na całym świecie.

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Minister ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Hasło przewodnie ma zachęcać uczniów i nauczycieli do podejmowania działań rocznicowych.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to ważna rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja do realizacji inicjatyw służących budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej Minister zaproponowała ogólnonarodową formę uczczenia stulecia niepodległości pn. „Rekord dla Niepodległej”. W ramach tej inicjatywy zachęciła uczniów ze wszystkich szkół w Polsce i za granicą do uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w piątek, 9 listopada o godz. 11.11.

Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje Program Niepodległa 1918-2018, w ramach którego przyznawany będzie tytuł „Szkoła Niepodległej”. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej www.szkolaniepodleglej.zhr.pl.

Na stronie internetowej www.men.gov.pl przygotowano specjalną zakładkę poświęconą inicjatywom rocznicowym, w której publikowane są działania ministerstwa, jednostek podległych i kuratoriów oświaty.

Minister Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą do dyrektorów o zapoznanie się z załączonym listem i wywieszenie go na tablicach ogłoszeń w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Pełna treść listu.

 

Metryczka

Data publikacji 14.03.2018
Data modyfikacji 14.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry