Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs „Nauczyciel – Innowator” - Aktualności -

Nawigacja

Konkurs „Nauczyciel – Innowator”

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 29 listopada 2017 r. (dzień ogłoszenia konkursu) do 22 grudnia 2017 r.(dzień zakończenia składania zgłoszeń). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i przebieg konkursu określone są w regulaminie konkursu (w załączeniu) oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Koordynacją konkursu na terenie województwa łódzkiego zajmuje się pani Barbara Słomczyńska, Koordynator ds. innowacji w edukacji w Kuratorium Oświaty w Warszawie tel. 22 551 24 34.

Zgłoszenie do konkursu należy przesyłać elektronicznie na adres: nauczyciel-innowator@kuratorium.waw.pl

Metryczka

Data publikacji 30.11.2017
Data modyfikacji 30.11.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry