Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Wolontariusz Roku” – konkurs MEN - Aktualności -

Nawigacja

„Wolontariusz Roku” – konkurs MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Zgłoszenia udziału można przesyłać do 30 kwietnia 2017 roku.

Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata. Mogą w nim wziąć udział uczniowie, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.

Wyniki konkursu na „Wolontariusza Roku” zostaną ogłoszone 16 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Warunki uczestnictwa w konkursie można znaleźć na stronie MEN.

 

Metryczka

Data publikacji 07.04.2017
Data modyfikacji 07.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry