Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowy kierunek kształcenia w Technikum nr 30 w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie - Lokalne wydarzenia związane ze szkolnictwem zawodowym -

Nawigacja

Lokalne wydarzenia związane ze szkolnictwem zawodowym

Nowy kierunek kształcenia w Technikum nr 30 w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie

Technik technologii drewna - to nowy kierunek, w którym planuje kształcić od roku szkolnego 2016/2017, Technikum nr 30 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie

NOWOŚĆ !

 

Technik technologii drewna :

• odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie, procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego;

• steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych;

• organizuje i kontroluje prace związane z obróbką drewna;

• przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego;

• wykonuje rysunki techniczne i schematy technologiczne

 

Nabywane kwalifikacje:

A.13 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.50 – Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzanie drewna

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 34 w Warszawie

Metryczka

Data publikacji 01.02.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Renata Świderska
do góry