Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowy kierunek kształcenia w Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego w Warszawie - Lokalne wydarzenia związane ze szkolnictwem zawodowym -

Nawigacja

Lokalne wydarzenia związane ze szkolnictwem zawodowym

Nowy kierunek kształcenia w Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

Technik lotniskowych służb operacyjnych – to nowy kierunek, w którym planuje kształcić Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 75 w Warszawie

NOWOŚĆ!

1G  - Technik lotniskowych służb operacyjnych

  • Zawód : Technik lotniskowych służb operacyjnych

  • Kwalifikacje w ramach zawodu :1. A.72. Obsługa operacyjna portu lotniczego

2. A.73. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Przedmioty kierunkowe to między innymi obsługa transportu, ochrona terminali, służby operacyjne. Po ukończeniu szkoły można uzyskać tytuł technika eksploatacji portów i terminali, kontynuować naukę na studiach związanych z lotnictwem, ochroną i spedycją lub podjąć pracę w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych, agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych, portach morskich i rzecznych.

 

Więcej informacji można będzie uzyskać podczas zaplanowanego na 16 marca 2016 r. Dnia Otwartego szkoły

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 26.11.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Świderska
Osoba udostępniająca informację:
Renata Świderska
do góry