Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej - Konkursy -

Nawigacja

XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgminazjalnych interesujących się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk. Głównym celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej oraz elektryczno-elektronicznej

 
Cele Olimpiady Wiedzy Technicznej:
  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.
Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych: www.owt.edu.pl oraz www.enot.pl  oraz w załączniku.
 
 

Pliki do pobrania

Metryczka

08.09.2017
Data publikacji 08.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kujawa
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kujawa
do góry