Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z konferencji „Żywności i żywienie w Świetle współczesnej wiedzy — „Owoce i warzywa - przetwórstwo i rola w żywieniu". - Aktualności -

Nawigacja

Sprawozdanie z konferencji „Żywności i żywienie w Świetle współczesnej wiedzy — „Owoce i warzywa - przetwórstwo i rola w żywieniu".

Dnia 30 listopada 2017 r. w Zespole Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się jubileuszowa dziesiąta konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Owoce i warzywa -przetwórstwo i rola w żywieniu.

Celem konferencji było doskonalenie kompetencji nauczycieli szkot ponadgimnazjalnych zawodowych i ogólnokształcących oraz podniesienie poziomu kształcenia w zakresie: rola owoców i warzyw w żywieniu człowieka, klasyfikacja i charakterystyka przetworów z owoców i warzyw oraz ich wytwarzanie, badanie autentyczności soków, nektarów i napojów owocowych i warzywnych. Ponadto nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i wymiana doświadczeń.

Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji: dr hab. Joanna Kałuża oraz z Wydziału Nauk o Żywności dr hab. Stanisław Kalisz i dr inż. Andrzej Gasik.

Patronat nad konferencja objęli Marszalek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.

W konferencji wzięło udział 45 nauczycieli z 28 szkół z województwa mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.

Racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność i aktywność zawodową.  Mając to na uwadze staramy się podejmować różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej ludności, szczególnie młodego pokolenia. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, wychodząc naprzeciw tym dążeniom, stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów szkol ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia. Konferencja „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy" ma zatem zadanie podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli, którzy przygotowują uczniów do tej olimpiady.

Metryczka

Data publikacji 18.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kujawa
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kujawa
do góry