Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Laboratoria Młodzieżowe UKSW - Aktualności -

Nawigacja

Laboratoria Młodzieżowe UKSW

EDYCJA PAŹDZIERNIK 2017 – CZERWIEC 2018 Zapraszamy młodzież z liceów i techników na popularyzujące wiedzę, interdyscyplinarne zajęcia z dziedziny biologii, chemii, ekologii, etyki, ochrony środowiska, psychologii i informatyki. Warsztaty i wykłady będą odbywać się w doskonale wyposażonych laboratoriach i salach Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, pod kierunkiem kadry naukowej Wydziału FCH. Zajęcia są nieodpłatne.

W edycji październik 2017 – czerwiec 2018 Wydział proponuje następujące tematy:

 1. Ekologia. 1A. Co łączy rośliny i roślinożerców? 1B. Dlaczego w przyrodzie jest tak wiele kolorów? dr Izabella Olejniczak, mgr Paweł Boniecki
 2. Przekształcamy nasz świat: „Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030” – poznaj wizję rozwoju świata. dr Agnieszka Klimska
 3. Antroplogia. 3A. U progów ludzkości - zajęcia z antropogenezy 3B Co kości mówią o człowieku? 3C Początki człowieka. dr hab. Jacek Tomczyk
 4. Etyka środowiskowa. 4A. Etyka w obliczu zagrożeń środowiska i zmian klimatu. 4B. Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt w Rolnictwie. 4C. Prawa zwierząt a eksperymenty laboratoryjne.  dr Anita Ganowicz-Bączyk.
 5. Podstawy analizy żywności 5A. Podstawy analizy żywności: ocena toksykologiczna i higieniczna mleka. 5B. Substancje antyodżywcze w żywności - oznaczanie szczawianów w herbatach. 5C. Podstawy biochemii - oznaczanie zawartości białka. 5D.Ocena wody pitnej - badanie zawartości pierwiastków w wodach pitnych. mgr Maciej Sierakowski
 6. Sposoby kształtowania świadomości środowiskowej.  dr Marcin Klimski
 7.  Niewidzialny świat gleby.  dr Krassimira Ilieva-Makulec, mgr Kamil Karaban 
 8.  Ekofilozofia.  8A. Etyka zwierząt. 8B. Kto trzyma rękę na termostacie ziemi? - kilka uwag o inżynierii klimatycznej. 9C. Podróż w świat wartości ekologicznych. dr Dominika Dzwonkowska
 9. Programowanie w NetLogo.   prof. dr hab. Janusz Uchmański
 10. 10A. Świadome uczenie się samo regulowania własnej fizjologii z zastosowaniem Biofeedbacku. 10B. Różnice w budowie mózgu nastolatki i nastolatka. dr Irena Grochowska
 11. Problemy z ochroną środowiska na przykładzie lasku bielańskiego (wycieczka). dr Michał Latawiec
 12. Mikrobiologia. Osad czynny – czy wiesz co to jest? dr Anna Augustyniuk-Kram

Więcej informacji co jest planowane na zajęciach znajdą Państwo na http://www.naud.edu.pl/?p=2548

Ze względu na liczbę stanowisk w laboratoriach jedna grupa warsztatowa może liczyć do 15 osób – w niektórych przypadkach liczniejsza klasa może podzielić się na dwie grupy i uczestniczyć w tym samym czasie w zajęciach z dwóch tematów.

By zarezerwować zajęcia prosimy by:

 1. SPRAWDZIĆ CZY TERMIN JEST WOLNY na stronie http://www.naud.edu.pl/?p=2548
 2. Przesłać mail  z informacją o wybranych zajęciach, podać jaka to szkoła i klasa oraz telefon kontaktowy do nauczyciela na adres:  kontakt@naud.edu.pl. Potwierdzenie zostanie nadesłane drogą mailową.

Kontakt: kontakt@naud.edu.pl

 

Zapraszamy!

Metryczka

Data publikacji 11.10.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kujawa
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kujawa
do góry