Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program edukacyjny "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - Aktualności -

Nawigacja

Program edukacyjny "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo"

W imieniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości zapraszamy szkoły do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów liceów i techników. Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Szkoły (Licea ogólnokształcące i Technika) mogą skorzystać nieodpłatnie z dwóch nowoczesnych programów nauczania, wraz z bogatą obudową dydaktyczną, przeznaczone do:


- przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce,

- zajęć pozalekcyjnych,

- kształcenia w zawodach, w tym realizacji efektów PDG (program zgodny ze wskazówkami KOWEZiU),

- zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu.

 

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych, komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej przekazujemy nauczycielom i uczniom w pełni nieodpłatnie. We wrześniu uruchamiamy nieodpłatne szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy podejmują się roli opiekuna miniprzedsiębiorstwa. Wszystkim nauczycielom realizującym program zapewniamy wsparcie merytoryczne i metodyczne przez cały okres realizacji programu.

W ramach programu zachęcamy uczniów i nauczycieli do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim Company of the Year Competition.

W roku szkolnym 2017/2018 program finansowany jest ze środków Citi Foundation i pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Szczegółowe informacje o programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo znajdziecie Państwo  w załączniku.

Adres platformy internetowej programu: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl   . 

 

Zachęcamy do udziału w programie edukacyjnym.

Metryczka

01.09.2017
Data publikacji 01.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kujawa
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kujawa
do góry