Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecki koordynator do spraw innowacji w edukacji - Programowanie w szkole -

Nawigacja

Programowanie w szkole

Mazowiecki koordynator do spraw innowacji w edukacji

Z dniem 30 maja 2016 r. mazowieckim koordynatorem do spraw innowacji w edukacji została Barbara Słomczyńska – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie, tel. 22 551 24 34, adres e-mailowy barbara.slomczynska@kuratorium.waw.pl .

Do zadań koordynatora należy m.in. nadzorowanie i monitorowanie działań na terenie województwa mazowieckiego w ramach programu pilotażowego wprowadzenia nauczania programowania.

Koordynator odpowiedzialny będzie również za zadania wynikające z realizacji w edukacji rządowego Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Oprócz nauczania programowania, będą to m.in. zagadnienia związane ze wspieraniem szkół we wdrażaniu działań i rozwiązań z zastosowaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), zapewniających dodaną wartość edukacyjną, np. stosowanie e ‑ podręczników i e-zasobów, wprowadzanie tzw. e-dzienników oraz skutecznych metod dydaktycznych aktywizujących uczniów.

Metryczka

Data publikacji 30.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry