Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zarządzenie w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 roku opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji - Akredytacja publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli -

Nawigacja

Akredytacja publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 roku opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Zarządzenie MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 roku opłaty akredytacyjnej wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji.

Metryczka

Data publikacji 28.12.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry